Παγκύπριος αριθμός: 1405 | Fax: 22 433323 admin@monadikacenter.com.cy
Προκήρυξη θέσης – Παιδιατρική Φυσιοθεραπεία

Προκήρυξη θέσης – Παιδιατρική Φυσιοθεραπεία

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων “Μοναδικά Χαμόγελα” προκηρύσσει θέση Φυσιοθεραπευτή εξειδικευμένου στη Νευροεξελικτική Αγωγή (NDT Bobath) για το τμήμα Παιδιατρικής Φυσιοθεραπείας. Απαιτούμενα προσόντα• Πτυχίο Φυσικοθεραπείας.• Δίπλωμα βασικής...
Προκήρυξη θέση Λογοπαθολόγου

Προκήρυξη θέση Λογοπαθολόγου

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων “Μοναδικά Χαμόγελα” προκηρύσσει θέση  πλήρης απασχόλησης Λογοπαθολόγου – Λογοθεραπευτή.  Απαιτούμενα προσόντα Πτυχίο Λογοθεραπείας Μεταπτυχιακό στη Λογοθεραπεία-Λογοπαθολογία (θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) Κατάρτιση...
Προκήρυξη θέσης Ειδικού Παιδαγωγού

Προκήρυξη θέσης Ειδικού Παιδαγωγού

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων “Μοναδικά Χαμόγελα” προκηρύσσει θέση πλήρης απασχόλησης Ειδικού Παιδαγωγού.   Απαιτούμενα προσόντα Πτυχίο Ειδικού Παιδαγωγού ή Πτυχίο Νηπιαγωγού ή Δασκάλου και μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση Άλλο μεταπτυχιακό...
Προκύρηξη θέσης Εργοθεραπευτή

Προκύρηξη θέσης Εργοθεραπευτή

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων “Μοναδικά Χαμόγελα” προκηρύσσει θέση Εργοθεραπευτή / τριας.   Απαιτούμενα προσόντα Πτυχίο Εργοθεραπείας από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό στην Εργοθεραπεία (θα θεωρηθεί...